Політика безпеки


Надання інформації Клієнтом. 

Під час реєстрації на Сайті Клієнт надає таку інформацію: Прізвище, Ім'я, адреса електронної пошти, телефон, пароль для доступу до Сайту.

Під час оформлення замовлення Клієнт може надавати наступну інформацію: Прізвище, Ім'я, адреса для доставки замовлень, номер контактного телефону.

Надаючи свої персональні дані при авторизації/реєстрації на сайті, Клієнт погоджується на їх обробку протягом невизначеного терміну для виконання Продавцем своїх зобов'язань перед клієнтом, продажу ним товарів та надання послуг, надання їм довідкової інформації, а також з метою просування товарів, робіт та послуг. При обробці персональних даних Клієнта інтернет-магазин керується законом "Про персональні дані" та локальними нормативними документами. особах, які мають доступ до його персональних даних або яким можуть бути розкриті персональні дані на підставі договору з інтернет-магазином або на підставі закону, про терміни обробки).

 Використання інформації, наданої Клієнтом та отримуваної Продавцем. 

Продавець використовує надані Клієнтом дані протягом усього терміну реєстрації Клієнта на Сайті з метою:

- для реєстрації/авторизації Клієнта на Сайті;

- для обробки замовлень Клієнта та виконання своїх зобов'язань перед Клієнтом;

- для здійснення діяльності з просування товарів та послуг;

- аналізу купівельних особливостей Клієнта та надання персональних рекомендацій .